نبشی لمینتی یا متالایزی

نبشی لمینیت یا متالایز که از تعداد لایۀ مقوایی فشرده در وسط و یک روکش لمینیت یا متالایز که کاملاَ به اطراف ان پیچیده شده است ساخته می شود و بنا به سفارش و مورد مصرف آن تعداد لایه ها اضافه یا کم می گردد. ابعاد لبۀ آن از 30 تا 100 میلیمتر قابل تولید است و طول آن بنا به سفارش قابل دسترسی است. ازموارد مصرف این محصول در محیط های مرطوب و نمناک می باشد.