لفاف بسته بندی


تولید لفاف یا کاغذهای بسته بندی، تشکیل شده از کاغذ کرافت ساده یا کرافت چروک و فیلمی از مواد P.E جهت بسته بندی کویل های فولادی و همچنین فیلمی از این مواد بر روی کاغذ روزنامه جهت جعبه های شیرینی و غیره.