نبشی مقوایی

نبشی مقوایی یا محافظ لبۀ مقوایی که از تعداد لایه های مقوایی فشرده در وسط و یک روکش مقوایی نازک که کاملاَ به اطراف آن پیچیده شده است ساخته می شود و بنا به سفارش و مورد مصرف آن تعداد لایه ها اضافه یا کم می گردد. ابعاد لبۀ آن از 30 تا 100 میلیمتر و ضخامت لبه ها از 3 الی 7 میلیمتر بنا به سفارش، قابل تولید است.

نوع دیگری از نبشی های مقوایی نبشی مدور می باشد که در صنعت فولاد و تولید قطعات خودرو یا هر تولیدی که به صورت مدور باشد و نیاز به محافظت از لبه ها داشته باشد کاربرد به سزایی دارد. که در 2 نوع، چشمی و کلاف تولید می گردد.

1- کلاف:

2- چشمی: